PRACOWNIA TOMOGRAFII, RTG

Wyposażyliśmy naszą pracownię w wysokiej klasy tomograf cyfrowy Carestream 8100, który cechuje się: 

doskonałą rozdzielczością zdjęć RTG oraz Tomografii 3D 

inteligentną kalibracją – najwyższa jakość obrazów przy zmniejszonej emisji promieniowania rentgenowskiego

wysoką precyzją, dzięki której najdrobniejsze szczegóły są widoczne na projekcji

Badanie jest krótkie i bezpieczne

1

Zdjęcie pantomograficzne

2

Zdjęcie cefalometryczne

3

Zdjęcie punktowe

4

Tomografia komputerowa

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.